พิธิอำลาชีวิตราชการ ๒๕๖๔
พลเรือตรี สุนทร คำคล้าย เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการสายวิทยาการการเงิน และฟังโอวาทจากผบ.ทร. ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องโถงชั้น ๑ กรมการเงินทหารเรือ
นำเข้าโดย : ร.ท.ศิวะวัชร์ ลอยรัตน์
วันที่นำเข้า : 2021-10-04 10:04:28