กง.ทร.ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กง.ทร.ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร ชุมชน วัดราชสิทธาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
นำเข้าโดย : ร.ท.ศิวะวัชร์ ลอยรัตน์
วันที่นำเข้า : 2021-08-30 09:55:32